Nieuws

31 mei 2023

Terugblik webinar ‘Wlz poli’

Onze arts VG Margriet van Duinen en directeur Jet Wiechers namen 80 deelnemers tijdens het webinar Wlz poli mee in de zorg van de toekomst. Hoe kunnen we ook in de toekomst de juiste zorg op de juiste plek geven? De centrale boodschap van het webinar? Als we de medisch specialistische zorg voor iedereen toegankelijk willen houden, moeten we de intramurale zorg anders organiseren. Zo ontstaat er namelijk tijd en ruimte bij medisch behandelaren en kunnen ze ook in een andere setting, zoals in kleinschalige woonvoorzieningen of voor mensen thuis, worden ingezet.

 

Maar hoe doe je dat dan? We brachten het in beeld door de regionale poli die we in samenwerking met Reinaerde ontwikkelden als voorbeeld te nemen. Taakherschikking en stepped care vormen de basis van deze poli. Hierbij is het uitgangspunt dat alle zorgprofessionals maximaal hun talenten benutten en naar volle bevoegd- en bekwaamheid ingezet worden. De verpleegkundig specialist is voor de intramurale cliënt de medisch regiebehandelaar en betrekt waar nodig de huisarts of de arts VG als consulent of medebehandelaar. Daardoor zijn de artsen VG niet meer per definitie betrokken bij àlle cliënten en houden ze tijd over voor cliënten in de wijk. Dankzij deze poli krijgen dus meer cliënten met minder uren van de arts VG toch de juiste zorg. En het werkplezier van de medisch behandelaar blijft geborgd. Zij kunnen op een goede en prettige manier het vak blijven uitoefenen, hebben veel cliëntencontacten, hebben grip op werk en agenda en werken samen met een enthousiast en betrokken team.

Meer geplande zorg in beeld

Belangrijke succesfactoren in dit project waren dat taken en verantwoordelijkheden van de betrokken behandelaren van tevoren helder omschreven waren evenals de werkprocessen op de poli. Omdat de financiering tijdens dit project als complex en dus uitdagend werd ervaren, hebben we de deelnemers ook uitgebreid hierin meegenomen.

 

“Ik vind het belangrijk om positief naar toekomst te blijven kijken. Ook als de uitdagingen ons soms boven het hoofd lijken te groeien. Ik zie dat als we de zorg anders organiseren, we dan ons vak op een goede en leuke manier kunnen blijven uitoefenen. Fijn om dit te kunnen delen met de deelnemers en hen te inspireren.”
– Margriet van Duinen, Arts verstandelijk gehandicapten

 

 

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief