Nieuws

10 januari 2022

Nieuwe triagetool onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie

Om bij spoed de urgentie en de juiste vervolgactie te kunnen bepalen, werken we in de zorg met triagemodellen. Opmerkelijk genoeg ontbreekt een triagemodel voor medici in de ouderenzorg, terwijl juist daar de zorgvraag complex kan zijn en de ervaring van artsen die bij spoed te telefoon opnemen verschilt. In Alii vonden we een partner met dezelfde passie voor zorginnovatie. Gezamenlijk ontwikkelden we een tool voor triage en beslisondersteuning die we tijdens (telefonische) spoeddiensten kunnen inzetten bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

 

De tool is inmiddels intern getest en we gaan deze nu inzetten tijdens de spoeddiensten voor onze samenwerkingspartners. De basis voor deze tool is de hernieuwde richtlijn van Verenso over probleemgedrag aangevuld met de kennis van onze ervaren specialisten ouderengeneeskunde. Door hun kennis op gestructureerde wijze toegankelijk en toepasbaar te maken, zijn onze basisartsen goed ondersteund om tijdens spoeddiensten in veel gevallen de urgentie te bepalen, de zorg te adviseren en mogelijke interventies te verzorgen. Daardoor kunnen we onze medische professionals optimaal inzetten, verlichten we de werkdruk en blijven we kwaliteit van zorg waarborgen.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief