Nieuws

04 januari 2021

Veelzijdig en flexibel werken

Sabine van Toor, logopedist NovicareSabine van Toor kon na haar studie al snel aan de slag als logopedist in de reguliere verpleeghuiszorg. Met een vast contract in het vooruitzicht, maakte ze toch de keuze om bij Novicare aan de slag te gaan. Waarom? Omdat werken bij Novicare ‘anders’ is.

 

Inmiddels werkt Sabine 4 jaar bij Novicare. Ze blikt terug op het moment dat ze voor het eerst kennis maakte met twee collega-logopedisten. “Ik had direct een welkom gevoel. Natuurlijk spraken we over inhoudelijke zaken, maar ze waren vooral geïnteresseerd in mij als persoon. Wie is Sabine en past zij bij Novicare? En ja, je moet echt bij Novicare passen, omdat hier werken anders is dan binnen de reguliere verpleeghuiszorg. Onze behandelaren werken namelijk bij meerdere klanten binnen een regio. Dat betekent veel schakelen en hard werken. Maar daar staat dan wel weer flexibiliteit tegenover. Dat vind ik het allerfijnste. Dat ik het vertrouwen krijg om mijn werk in te delen zoals ik dat zelf wil. Als ik er maar voor zorg dat ik mijn werk doe en het goed doe.” Sabine geeft een voorbeeld. “Ik begin meestal mijn werkdag thuis. Rustig opstarten met het doornemen van mijn e-mails en afhandelen van telefoontjes. Tussen de middag plan ik vaak eetobservaties op locatie. De meeste van mijn cliënten hebben namelijk kauw- en slikproblemen. Maar ik zie ook cliënten met spraak- taal- en stemproblematiek. De evaluaties van deze cliënten kunnen prima telefonisch plaatsvinden. Die plan ik dan vaak in de ochtend of middag als ik weer thuis ben of op kantoor. Dat ik mijn collega’s wat minder zie, vind ik geen probleem. We bellen en appen of spreken op locatie af om samen een casus te bespreken. En we zien elkaar regelmatig tijdens teamoverleg, ook al is dat nu door Corona vooral virtueel.”

 

Behandeling op afstand

“Corona heeft mijn werk zeker veranderd. We zijn heel voorzichtig in het contact met onze cliënten.” aldus Sabine. “Wij als logopedisten maakten al veel gebruik van ‘het nieuwe werken’ omdat wij vaak meerdere locaties onder onze hoede hebben. Evaluaties deden wij al telefonisch, dat is veel efficiënter. Vanwege het besmettingsrisico met deze kwetsbare groep denk ik er nu nog beter over na of ik een cliënt live moet zien. Als de situatie het toelaat kan ik via videobellen of telefonisch ook tot een advies komen. Dit blijkt in de praktijk erg goed te gaan. Deze combinatie van ‘live’ behandeling en behandeling op afstand via digitale tools noemen we Blended Care.”

 

Rol van coach

De vakgroep logopedie wil zich ontwikkelen naar een meer coachende rol richting zorgmedewerkers. Dit is door Corona nu versneld ingezet. “Voor zorgmedewerkers is dit echt een verandering” vertelt Sabine. “Ik ben er trots op hoe ze omgaan met deze verandering. Op sommige locaties werkt het al heel goed! Wanneer ik een verwijzing krijg voor een cliënt met slikproblemen en de situatie laat het toe, dan proberen de zorgmedewerker en ik telefonisch tot een kauw- en slikadvies te komen. Door vragen te stellen als ‘Wat zie je gebeuren tijdens het eten?’ ‘Wat zou jij nu doen om dit te voorkomen?’ coach ik de zorgmedewerker. Hun beeld vul ik aan met advies en na een afgesproken periode plannen we een evaluatie. We zetten hiermee de zorg meer in hun kracht. Deze manier van werken is echt anders dan bij een regulier verpleeghuis.”

 

Veelzijdig werk

“Naast mijn werk als logopedist verricht ik ook andere werkzaamheden. Ik ben relatiebeheerder en verantwoordelijk voor het contact tussen de zorgorganisatie en Novicare. Ik hou het behandelteam op de hoogte van ontwikkelingen bij de zorgorganisatie en denk met hen mee over het jaarplan en ontwikkelingen. Op deze manier zijn de lijntjes met de organisatie kort en denk je mee in kwaliteitsverbetering. Naast mijn rol als relatiebeheerder help ik bij de opstart van onze dienstverlening bij nieuwe samenwerkingspartners. We willen dat dit binnen drie maanden gerealiseerd is. Denk aan het overdragen van cliëntdossiers, afspraken over behandeling en samenwerking en het samenstellen van ons behandelteam. Dat is veel werk. Gelukkig weten wij precies wat moet gebeuren en kunnen wij de klant daarin meenemen. Het is een uitdagende taak, maar dat vind ik juist leuk. Deze extra werkzaamheden zorgen ervoor dat mijn werk heel veelzijdig is.” zo sluit Sabine af.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief