Nieuws

11 april 2024

Waardevolle inzichten vanaf de Caribische eilanden

Al meerdere jaren gaan Novicare behandelaren uit de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg halfjaarlijks voor consultdagen naar de Caraïben. Tussendoor zijn zij op afstand bereikbaar voor vragen. Ze ondersteunen zo Caribische zorgorganisaties voor ouderen en verstandelijk gehandicapten met specialistische kennis. Specialist ouderengeneeskunde Eefke Kok en arts voor verstandelijk gehandicapten Michiel Vermaak vertellen over welke inzichten zij meenamen van hun tijd op de eilanden.

 

“Eigenlijk doen we tijdens die consultdagen niets anders dan we in Nederland doen”, vertelt Michiel. Sinds 2015 brengt hij ieder halfjaar een bezoek aan de Caribische eilanden om ter plekke consulten te houden. In april staan ze weer gepland. Het begon bij de White Yellow Cross Care Foundation op Sint Maarten en heeft zich uitgebreid naar organisaties op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. “Tijdens een consult zit ik om tafel met patiënten, ouders en medewerkers van de zorgorganisatie. Ik denk mee, duid zaken en geef adviezen op het gebied van langdurige zorg. Deze pakken de zorgorganisatie en huisarts op de eilanden dan verder op.”

 

Gerichte adviezen

Voor specialist ouderengeneeskunde (SO) Eefke Kok is het de vierde keer dat ze die kant op gaat. Zij verzorgt een week lang consultdagen bij de White Yellow Cross Care Foundation op Sint Maarten. “Ik ga met de district nurses de wijk in voor huisbezoeken en breng de overige tijd door in het verpleeghuis. Daar kijk ik mee met de arts die visite loopt en geef gerichte adviezen. Bijvoorbeeld over medicatie, effectieve inzet van paramedici en cognitieve vraagstukken. In samenwerking met de GZ-psycholoog van de organisatie organiseer ik bovendien voor de tweede keer een gedragsvisite, waarbij we met de teamleiders van het verpleeg- en verzorgingshuis inzoomen op onbegrepen gedrag en complexe vraagstukken rond gedrag bij dementie.”

 

Meerwaarde

Michiel Vermaak en Eefke Kok op de Caribische eilanden

De zorg die Eefke en Michiel op de Caribische eilanden verlenen, is vergelijkbaar met de zorg die ze bij zorgorganisaties in Nederland verlenen. Ook hier worden op steeds meer locaties periodieke consultdagen gehouden. Toch is er één belangrijke nuance. Michiel: “In de kern is er geen verschil, maar we moeten ons in de Caraïben nog bewuster zijn van de kern van ons vak en wat onze echte meerwaarde daar is. We kunnen niet nog gauw even langsgaan een week later. Het moet dus heel duidelijk zijn wat wij wel doen en wat niet. Wat kunnen wij nu betekenen en wat moet er geregeld zijn voor de periode dat we niet ter plekke zijn?” Eefke vult aan: “Het is daarom bijvoorbeeld van nog groter belang dat de consulten goed worden voorbereid. Zo kunnen wij onze tijd zo efficiënt mogelijk inzetten, om zoveel mogelijk cliënten goed te kunnen helpen.”

 

Waardevolle inzichten

Dit inzicht nemen beide behandelaren mee in hun werk in Nederland. “Het is dus heel compact en geconcentreerd wat we ieder halfjaar in de Caraïben doen, en daar moeten we in Nederland natuurlijk ook steeds meer naar toe gezien de toenemende krapte”, vertelt Michiel. “Ik denk dat we daar als Novicare al heel goed mee bezig zijn: weten wat het precies is dat we doen en dat goed doen. Op locatie aanwezig zijn als het kan en tussendoor bereikbaar zijn voor vragen die niet kunnen wachten.” Eefke: “Op die manier zijn we ook tussendoor bereikbaar voor de zorgorganisaties in de Caraïben. Ik zie daarin nog wel een grotere rol weggelegd voor zorg op afstand, bijvoorbeeld met een digitaal, multidisciplinair geriatrisch team.” Michiel besluit: “Deze samenwerking is echt een wisselwerking. Op de eilanden doen we waardevolle inzichten op, die we mee terug naar Nederland nemen. Om ook hier de zorg verder te verbeteren en in te richten op de toekomst.”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief