Nieuws

10 november 2021

Zorg op afstand binnen handbereik?

Mobiele Diagnose BoxIs zorg op afstand binnen handbereik bij onze samenwerkingspartner Stichting Sint Jacob? Onze behandelaren en de verpleegkundigen van Sint Jacob maakten kennis met de Mobiele Diagnose Box. Een veelbelovende innovatie waarvan we verder gaan onderzoeken hoe het de cliënten en onze specialisten ouderengeneeskunde verder kan helpen.

De box bevat goedgekeurde apparatuur en meetinstrumenten waarmee een (daarvoor opgeleide) verpleegkundige medisch onderzoek kan uitvoeren. Onderzoek waarvoor een cliënt soms naar het ziekenhuis wordt verwezen, denk aan bloed- en urineonderzoek, ECG’ s, echo’s en enkel/arm index. Via een slimme bril kan een specialist ouderengeneeskunde op afstand meekijken en het gedrag en uiterlijk van een cliënt beoordelen. Ook kan de SO onderzoeken op afstand beoordelen die digitaal worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld onderzoeken van oor, mond, keel en longen. Juist de combinatie van deze onderzoeksresultaten en slimmigheden aan bed van een cliënt geeft een SO een goed beeld over wat er met iemand aan de hand is en kan voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig naar de eerste hulp worden gestuurd. Een winst voor het welzijn van de cliënt, maar zeker ook voor de druk op de zorg in het ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde.

Ondanks dat er nog niet is gekeken naar juridische aspecten en of het kwalitatief hoogwaardige resultaten oplevert, zien wij zeker toekomst in het gebruik van een aantal van deze instrumenten. Daarom gaan we onderzoeken of het haalbaar is om deze Mobiele Diagnose Box te gebruiken. Bijvoorbeeld via een pilot samen met onze samenwerkingspartner Sint Jacob. Zodat we zelf ervaring opdoen en uit de eerste hand de resultaten kunnen beoordelen. Met goede energie op naar het vervolg!

Meer weten over de Mobiele Diagnose Box? Ga dan naar www.diamediport.nl

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief