Nieuws

27 juli 2023

Aan tafel met een medisch leider: vanzelfsprekend toch?

Het vak van de specialist ouderengeneeskunde maakt grote ontwikkelingen door. Begin 2021 riep Actiz daarom bestuurders van zorgorganisaties in de ouderenzorg op om specialisten ouderengeneeskunde beter te positioneren en waarderen. Een oproep waar we blij mee waren, want we herkenden de dynamiek waarin zorgorganisaties zich begeven als geen ander. Onze SO’s zijn, mede dankzij een leergang medisch leiderschap, goed toegerust om de rol van medisch leider in te vullen en inmiddels is de essentie van hun rol beter benadrukt in de SLA met onze samenwerkingspartners.

 

De rol van behandelaren, en dus ook die van de SO, verandert. Dat komt omdat het zorglandschap verandert: de vraag naar zorg voor ouderen neemt toe, zowel in hoeveelheid als in complexiteit, en door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om stabiele zorgteams te realiseren. SO’s zijn doorgaans de eerste vertaler van de dynamiek waarin zorgorganisaties zich begeven omdat ze zowel in de praktijk van alledag werkzaam zijn als op organisatieniveau participeren in bijvoorbeeld kwaliteitscommissies. Ook dragen ze steeds vaker een groeiende verantwoordelijkheid voor vernieuwing. Dit vraagt expliciet om medisch leiderschap. We hebben de essentie van de rol van medisch leider inmiddels beter benadrukt in onze SLA (Service Level Agreement), zodat ook voor onze samenwerkingspartners duidelijk is wat ze van een medisch leider kunnen verwachten. Daarnaast hebben we de leergang medisch leiderschap ontwikkeld, waarmee we onze SO’s nog beter toerusten hun rol bekwaam en met vertrouwen in te vullen.

 

Een leergang op maat

Hoe willen onze SO’s de rol van medisch leider invullen en wat hebben ze nodig om zich hierin te ontwikkelen? We gingen met hen in gesprek. Dit vormde de basis voor de leergang medisch leiderschap, welke bestaat uit webinars en fysieke trainingen op het gebied van vakinhoud én competenties en vaardigheden. Via de bijbehorende competentiescan inventariseren de SO’s waarin ze zich nog moeten ontwikkelen om als volwaardig medisch leider te functioneren. Ze schrijven zich vervolgens in op de webinars en trainingen die daarbij aansluiten. Een leergang op maat dus. Waar een startende specialist ouderengeneeskunde de hele leergang zal volgen, zorgt de competentiescan bij SO’s die al langer het vak uitoefenen voor een mooie bewustwording om te kijken hoe vaardig ze eigenlijk zijn. Voor hen is het volgen van enkele webinars of een thema gericht herhalen doorgaans voldoende.

 

Deelnemers van het laatste onderdeel van de leergang Medisch leiderschapInmiddels is het laatste onderdeel van de leergang afgerond en zijn onze SO’s goed toegerust om de rol van medisch leider te vervullen. Daarmee hebben onze samenwerkingspartners een gedegen gesprekspartner in huis die samen met de zorgorganisatie stappen kan zetten in het verbeteren van de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor de cliënt, ook op lange termijn. Het is een rol die wat ons betreft noodzakelijk is gezien de uitdagingen die we tegemoet gaan. We roepen zorgorganisaties dan ook van harte op om vooral gebruik te maken van de expertise van hun medisch leiders.

 

Benieuwd hoe onze specialisten ouderengeneeskunde de leergang zelf hebben ervaren en de rol van medisch leider voor zich zien? Je leest het in het interview met specialisten ouderengeneeskunde Yodit Araia en Anne Lefebre.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief