Nieuws

15 april 2024

Basisscholing palliatieve zorg

Door de vergrijzing en omdat mensen door een betere behandeling steeds ouder worden, groeit de groep mensen die niet meer beter wordt en zich in de palliatieve fase bevindt. Om hen passende zorg te kunnen bieden die aansluit op hun waarden en wensen, is in samenwerking met KWF een landelijk scholingsprogramma ontwikkeld. Vanuit haar motivatie om goede palliatieve zorg op de juiste plek te bieden, levert onze specialist ouderengeneeskunde Lotte Vonken als docent een bijdrage aan de basisscholingen Palliatieve zorg.

 

 

Specialist ouderengeneeskunde Lotte Vonken

“Palliatieve zorg gaat over waardig afscheid nemen. Wat wil iemand in deze fase en hoe kan je als medisch behandelaar, verpleegkundige of verzorgende daarin begeleiden? Als specialist ouderengeneeskunde vind ik het belangrijk om sterven bespreekbaar te maken met de cliënt en de familie. Zo krijg je de wensen en behoeften van de cliënt helder en kun je daarin op een goede manier begeleiden. Mijn kennis en ervaring op dit vlak draag ik graag over via de basisscholing Palliatieve zorg.”

 

In de basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ leren de deelnemers de basiskennis en vaardigheden van palliatieve zorg, welke ook van pas komen bij patiënten met orgaanfalen, dementie of toenemende kwetsbaarheid. Er zijn basisscholingen voor verzorgenden, voor verpleegkundigen en voor verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen. De scholing helpt met meer vertrouwen zorg te verlenen aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten.

 

Inschrijven? Dat kan via de website Scholing PZ . Heb je zelf expertise in huis op dit gebied? Ook jij kunt als trainer jouw kennis overdragen.

Lees ook

Leren van elkaar voor optimale revalidatiezorg  
SO’s Lotte Vonken en Sabrina Winkelaar over hun werk in de GRZ en welke bijdrage ze leveren aan het toekomstbestendig houden ervan.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief