Nieuws

15 april 2024

Behandelaren aan het stuur: hoe wij het verschil maken voor behandelaar en cliënt

Al vijftien jaar verleggen we de grenzen in de langdurige zorg. Ons jubileum is hét bewijs dat het echt anders kan. Directeur Karin Schippers vertelt over de redenen achter dit succes: “Behandelaren zitten aan het stuur; onze organisatie is vooral faciliterend. Daarnaast zijn onze processen systemisch heel goed doordacht. Zo zijn we steeds weer in staat om de behandelaar in zijn rol beschikbaar te houden, ongeacht de enorme dynamiek in de zorg.”

 

Karin Schippers, directeur Novicare

Als je kijkt waar Novicare nu staat, waar ben je dan het meest trots op?

“Kijken waar we nu staan, kan niet zonder terug te kijken naar de droom waarmee het vijftien jaar geleden allemaal begon. Zoals oprichtster Hettie Suurd het zelf verwoordde: ‘We zouden onze expertise moeten kunnen leveren ongeacht waar de cliënt woont of verblijft. En dat zouden we dan op een manier moeten doen die efficiënter is.’ Hettie geloofde er vol overtuiging in dat dat kon, mits we het anders zouden organiseren. Inmiddels blijkt haar droom al vijftien jaar grandioos succesvol. En daar zijn we zowel trots als zuinig op.”

 

Waar zit dat succes ‘m in?

“Ik denk dat daarin twee pijlers bepalend zijn. In de eerste plaats dat we echt voor en door behandelaren werken. Behandelaren zitten aan het stuur; de organisatie is vooral faciliterend. Daarnaast zijn onze processen vanaf het eerste uur systemisch heel goed doordacht. Dat maakt dat we steeds weer in staat zijn om de behandelaar in zijn rol beschikbaar te houden, ongeacht de enorme dynamiek in de zorg. Er zullen steeds meer cliënten met steeds minder specialisten behandeld moeten worden. Hoe blijf je als behandelaar dan regisseur van je vak en wat heb je nodig om je staande te houden? Daar ligt ónze taak. Een voorbeeld: vanuit de medische vakgroep kwamen er signalen dat planning en registratie een te grote energielek vormden door het aantal telefoontjes dat de medici dagelijks ontvingen. Ongeveer negentig procent van die verstoringen hebben we bij hen weg kunnen nemen door een centraal team alle telefonische spoedvragen te laten beantwoorden. Daardoor kunnen de behandelaren nu meer geconcentreerd en effectiever hun werk doen.”

 

Never waste a good crisis?

“Inderdaad. Onze kracht is dat we vanuit crisissituaties vaak echt goede verbeterstappen weten te maken en kansen zien voor versnelling. De invoering van hybride werken tijdens de coronaperiode is daarvan een goed voorbeeld. En enige tijd geleden noodzaakte een aantal zwangerschappen binnen het team van ergotherapeuten ons om versneld te kijken hoe we de ergotherapeutische behandeling anders konden organiseren. Het antwoord lag bij het medisch secretariaat, dat nu alle consulten centraal trieert en plant. Daarmee hoeven de ergotherapeuten de tachtig procent standaard-aanvragen niet meer te doen, en blijven zij beschikbaar in hun specialistische rol. Inmiddels hebben we met teams van logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen op een soortgelijke manier flinke stappen gezet in stepped care en taakdelegatie. Daarmee kunnen behandelaren vooral vanuit hun expertise blijven werken.”

 

Verschuift daarmee de druk niet?

“Niet als we slimme keuzes maken. Het inzetten van de voorwacht levert ontzettend veel op. Doktersassistenten zijn ook schaars, maar met één doktersassistente kunnen we veel meer behandelaren ondersteunen. De grote uitdaging waar we voor staan is: hoe houden we de behandelaar beschikbaar in de expertrol en blijft het werk voor hen ook leuk. De dynamiek in woon-zorgvoorzieningen neemt enkel toe, aangezien cliënten langer thuis blijven wonen en pas later in het proces van hun ziekte of aandoening worden opgenomen. Tegelijkertijd dienen we onze expertise ook voor de cliënten die thuis blijven wonen toegankelijk te maken en betaalbaar te houden. Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt een feit. Het is aan ons om behandelaren daarin maximaal te ondersteunen door in mogelijkheden te denken, met hen na te gaan waar het schuurt zodat zij zoveel mogelijk in hun kracht blijven staan. Daarnaast moeten we met elkaar scherp blijven op hetgeen voor cliënten echt belangrijk is, waarde toevoegt aan het leven en echt het verschil maakt.”

 

En wat betekent dat in de praktijk?

“Dat we blijven investeren in vakinhoud en de wijze waarop dit wordt geboden. Dat we bewust en doordacht vooruit blijven kijken, en in gesprek met behandelaren oog houden voor wat zij nodig hebben om hun werk met plezier te blijven doen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de leergang Medisch leiderschap, de vakinhoudelijke symposia, webinars en scholingen/trainingen die behandelaren breed toerusten. Evenals de doorlopende aandacht voor taakherschikking en -delegatie binnen de vakgroepen en met onze samenwerkingspartners. Daarnaast leveren we een actief aandeel in opleiden, zijn we in contact met opleidingsinstituten, participeren we in regionale samenwerking en zijn we in gesprek met beleidsmakers en beroepsverenigingen. Bovenal moeten we erin blijven geloven dat waar Novicare voor staat en wat we nastreven er echt toe doet: het verschil maken voor behandelaren en voor de grote groep cliënten die op ons rekent.”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief