Nieuws

24 juni 2021

Communicatie bij dementie verbeteren vanuit de zorg

Cliënten met dementie verliezen vaak hun vermogen om taal te begrijpen en gebruiken. Onze logopedisten wordt regelmatig om advies gevraagd. Het is een interessant maar geen gemakkelijk thema. Voor Margreet Smit, logopedist bij Novicare, was dit de aanleiding om uit te zoeken of het interventieprogramma CommuniCare van de Hogeschool Utrecht ook te gebruiken is voor mensen met dementie. Het resultaat? Een mooie samenwerking tussen de lectoraten Chronisch Zieken en Logopedie van Hogeschool Utrecht, Novicare en onze samenwerkingspartner Woon- en Zorgcentrum de Wulverhorst.

 

Het programma CommuniCare is gericht op het verbeteren van communicatie tussen personen met afasie, zorgmedewerkers en hun naasten en heeft inmiddels goede resultaten geboekt. Via een nieuw onderzoeksproject, dat plaatsvindt bij de Wulverhorst, gaat de hogeschool kennis en ervaringen ophalen bij zorgverleners en behandelaren van de Wulverhorst en bij de mantelzorgers van haar cliënten. Het doel? Zorgen voor een verbetering van de communicatie tussen mensen met dementie en zorgverleners op grote schaal, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg voor iemand met dementie.

 

Novicare heeft veel vertrouwen in dit onderzoek, omdat het gericht is op de cliënt én het systeem eromheen, zoals de zorg, behandelaren, artsen en mantelzorg. Een mooi instrument om vanuit de zorg de communicatie met mensen met dementie te optimaliseren. In een artikel op onze website vertelt Lizet van Ewijk, docent Logopedie Hogeschool Utrecht en onderzoeksleider, over het interventieprogramma CommuniCare en haar verwachtingen van dit nieuwe project.

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief