Nieuws

13 oktober 2022

De toekomst van het MDO

Onze behandelaren en onze samenwerkingspartner Joris Zorg uitten de behoefte om het werkproces van het Multidisciplinair Overleg (MDO) te verbeteren. We gingen ermee aan de slag en inmiddels wordt de vernieuwde werkwijze bijna in gebruik genomen. We spraken met projectleider Liza Weerts en verpleegkundig specialist Eric Hendriks: wat was de aanleiding, wat verandert er en welke voordelen behalen we?

 

Een origami vogel ontspruit uit een zwaan en vliegt weg.Binnen de meeste zorgorganisaties vindt een MDO per cliënt twee keer per jaar plaats, tot dusver ook binnen Joris Zorg. In de praktijk bleek dit overleg niet altijd even doeltreffend. “Een MDO nam steeds vaker de vorm aan van een zorgleefplanbespreking”, vertelt Eric. “Dan werd besproken wie de was doet en hoe vaak meneer of mevrouw onder de douche gaat. Dat is niet de bedoeling van dit overleg. Het bespreken van cliënten die stabiel zijn, gaf onze behandelaren het gevoel dat ze hun tijd beter hadden kunnen inzetten voor cliënten die het op dat moment harder nodig hadden. Bovendien kwam een MDO soms te laat, wat consequenties had voor de kwaliteit van zorg en klanttevredenheid.”

 

Efficiënter en optimaler

Liza herkent het verhaal van Eric: “De verpleeghuiszorg is de laatste jaren complexer geworden doordat cliënten langer thuis blijven wonen en pas in een latere fase naar een verpleeghuis gaan. Daarnaast moeten we het werk met minder behandelaren doen en zijn behandelaren steeds meer tijd kwijt aan indirecte en administratieve taken. Het MDO is een proces dat veel tijd kost van zowel behandelaren als zorgmedewerkers; naar inschatting 15% van hun tijd per week. Als zo’n MDO vervolgens niet van toegevoegde waarde is, is dat enorm zonde. Daarom besloten we het MDO-werkproces binnen Joris Zorg efficiënter en optimaler in te richten.”

 

Zorg verlenen wanneer het nodig is

Bij het opnieuw inrichten van het werkproces, is het belangrijk dat dit voorstel binnen de huidige wet- en regelgeving past. “Landelijk leeft de gedachte dat een MDO twee keer per jaar moet plaatsvinden, maar dat is niet wettelijk vastgelegd”, vertelt Eric Hendriks. “Het zorgleefplangesprek heeft wél een wettelijk vastgelegde frequentie, namelijk binnen zes weken na opname en vervolgens twee keer per jaar. Het MDO kunnen we daarentegen gerust anders organiseren, namelijk op indicatie. Als we het doel van het MDO maar voorop laten staan: vanuit multidisciplinaire samenwerking passende zorg bieden aan de cliënt.”

 

MDO nieuwe stijl

Binnen het nieuwe werkproces vindt er – net als nu – standaard een MDO plaats binnen zes weken vanaf opnamedatum, hierbij zijn alle relevante betrokken disciplines aanwezig. Liza Weerts: “Wat verandert, is dat na het eerste MDO niet standaard een nieuw MDO wordt ingepland. Dit gebeurt pas wanneer de situatie van een cliënt verandert en het MDO dus van toegevoegde waarde is. Het bepalen van dit moment is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben een flowchart opgesteld om de keuze voor wel of geen MDO te vergemakkelijken. Doordat een MDO enkel op indicatie zal plaatsvinden, zal deze waar nodig op korte termijn ingepland kunnen worden. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. Ook wordt kritisch gekeken naar wie er bij het overleg aanwezig moeten zijn en of aanwezigheid op locatie noodzakelijk is of dat digitaal aansluiten volstaat. Dit zorgt uiteindelijk voor een tijdswinst voor behandelaren en zorgmedewerkers.”

 

Naar verwachting wordt het vernieuwde MDO-werkproces dit najaar in gebruik genomen, een moment waar Eric naar uitkijkt. “We zullen een kwaliteitsslag slaan op inhoudelijk vlak, maar ook in ons contact met cliënten: daar zal nu meer tijd voor vrijkomen. Ik heb er hoge verwachtingen van.”

 

AIOS ouderengeneeskunde Sarian van Rijs werkte tijdens haar keuzestage aan de verbetering van het MDO-werkproces. Ze vertelt er meer over in dit interview.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief