Nieuws

19 december 2022

Efficiëntere afhandeling spoedvragen ouderenzorg met nieuw urgentieclassificatiemodel

Het inrichten van de medische spoedzorg in de ouderenzorg is door de krapte in het aantal beschikbare behandelaren en de toenemende zorgvraag al langere tijd een uitdaging. Hoe kunnen we deze spoedzorg efficiënter en uniformer, maar nog altijd kwalitatief goed en veilig organiseren? Novicare werkte onder andere aan een urgentieclassificatiemodel speciaal voor de spoedzorg in de ouderenzorg. Een model dat dankzij de duidelijke kaders rust en overzicht creëert bij onze behandelaren en helpt nog betere zorg te leveren.

 

Een klok die kleuren uitstraalt, van links naar rechts rood, geel en blauw. Het beeld straalt tijdsdruk uit.De medische spoedzorg binnen de ouderenzorg kunnen we enkel goed en veilig organiseren wanneer alle betrokken partijen letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken. Een gestandaardiseerd beoordelingssysteem voor de urgentie van alle binnenkomende spoedvragen in de ouderenzorg bestond nog niet, maar is daarbij volgens ons onmisbaar. In samenwerking met medTzorg en NAAST stelden we een eerste versie van ons eigen urgentieclassificatiemodel voor de ouderenzorg op. Deze is geïnspireerd op de eenduidige triage en gedifferentieerde urgentieclassificatie in de acute huisartsenzorg. Twee aandachtspunten stonden centraal:

 

  • Het model moet praktisch inzetbaar en eenvoudig zijn: in één oogopslag moet duidelijk zijn welke urgentie van toepassing is op de specifieke situatie, zodat we daarmee het handelen van de behandelaar vergemakkelijken en het niet leidt tot tekortkomingen in de zorg.
  • Het is belangrijk dat er eenduidige en onderbouwde aanrijtijden gedefinieerd worden.

 

Gunstige voorlopige conclusie

Het eerste deelonderzoek is inmiddels afgerond en we zijn positief over de resultaten. Twee onafhankelijke artsen hebben alle telefoontjes met spoedvragen geanalyseerd die gedurende één maand overdag binnenkwamen bij de centrale dagwaarneming. Hier hebben ze het nieuwe urgentieclassificatiemodel naast gelegd: zou er een andere beslissing zijn genomen wanneer gebruik wordt gemaakt van dit nieuwe model? Hier kwam een gunstige voorlopige conclusie uit. Het door ons ontwikkelde urgentieclassificatiemodel blijkt zeker bruikbaar binnen de medische spoedzorg in de ouderenzorg.

 

Verder bleek uit het deelonderzoek ook dat het voor het slagen van de inzet van het model een belangrijke voorwaarde is dat het medisch beleid zo concreet mogelijk vermeld is in het cliëntdossier. Zo gaan behandelaren goed onderbouwd richting de cliënt en gaat er geen kostbare tijd verloren aan het verzamelen van informatie. In sommige situaties kunnen we hierdoor zelfs winst behalen doordat een medisch behandelaar alvast zorg op afstand kan verlenen.

 

Tweede deelonderzoek

De volgende stap is onderzoeken of het model in de praktijk net zo werkt als wij voor ogen hebben. Hiervoor doen we begin 2023 een tweede, prospectief deelonderzoek. Het model toetsen we dan in de praktijk binnen verschillende situaties: bij de centrale dagwaarneming, bij een aantal van onze samenwerkingspartners en wellicht ook bij zorginstellingen waarmee we (nog) niet samenwerken. We verwachten dat het model ons gaat helpen om nog betere zorg te leveren en rust en overzicht te creëren voor de behandelaar en zorgmedewerker dankzij de duidelijke kaders die het model biedt.

 

Wil je meer weten over dit urgentieclassificatiemodel? Neem gerust contact met ons op.

 

Lees ook

Eind 2021 deed de expertgroep medisch-generalistische zorg, waar onze SO Nancy Lenaerts lid van is, acht aanbevelingen aan de Directeur Generaal Langdurige Zorg om de medisch-generalistische zorg toekomstbestendig te maken. Het urgentieclassificatiemodel is een resultaat van een van deze aanbevelingen: onderbouw aanrijtijden en bereikbaarheid van de zorg in de Avond- Nacht- en Weekenduren.

 

Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief