Nieuws

08 juni 2021

Elke dag is anders

Liza WeertsLiza Weerts combineerde een aantal jaren het werk bij Novicare met een functie als diëtist bij een zorginstelling. Uiteindelijk koos ze voor een volledige baan bij Novicare. De reden? Omdat ze naast haar werk als behandelaar de ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen in andere rollen.

 

Liza werkt inmiddels 7 jaar bij Novicare en merkte al snel dat de ‘Novicare-manier-van-werken’ goed bij haar past. Ze vertelt waarom: “Meestal wordt er gekeken naar de kennis en competenties die je als diëtist moet hebben. Novicare kijkt vooral naar wie ben jij als persoon, wat is belangrijk voor jouw werkplezier en wat kun je toevoegen aan Novicare? Dat is een groot verschil en past niet bij iedereen. Ik vind het juist fijn om mee te denken in hoe we de behandeling bij Novicare op een hoger niveau kunnen tillen, en hoe ik onze samenwerkingspartners kan helpen verbeteringen door te voeren als het gaat om diëtetiek. Onze behandelaren zijn goede sparringpartners, juist omdat we alles vanaf een afstand bekijken en er andere werkzaamheden naast kunnen doen. Ik ben bijvoorbeeld kartrekker van onze vakgroep, relatiebeheerder voor een van onze samenwerkingspartners en help bij de opstart van nieuwe klanten. Elke dag is anders, en toch raakt alles elkaar. Het zorgt dat ik met een brede blik alles bekijk en op veel vlakken kan meedenken. Omdat ik ook als diëtist op de werkvloer kom, zie ik welke invloed het heeft op de cliënt. Ik heb het gevoel dat ik de cliënt op deze manier het beste kan helpen.”

 

Ruimte om te zorgen voor verbetering

We maken bewust tijd vrij om behandelaren op een ander niveau mee te laten denken.  Over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg of samenwerking. “Als vakgroep willen we ons blijven ontwikkelen. Als kartrekker heb ik hierin een coördinerende rol. Die ontwikkeling is hard nodig, want we krijgen steeds meer ouderen maar minder behandelaren. De zorg moet dus op een andere manier ingevuld worden.” aldus Liza. Ze vult aan met een voorbeeld: “Bij een van onze samenwerkingspartners hebben we voeding beter op de kaart gezet. Het team om de cliënt heen beter toerusten op het gebied van eten en drinken was ons doel. Eten moet een feestje zijn! Dat is meer dan alleen lekker en gezond eten. De aandacht die aan een maaltijd wordt besteed is ook van belang. We zochten de samenwerking met de restaurantmedewerkers. Samen zorgden we voor een goede basis door het aanbod en assortiment te verbeteren. Dat de restaurantmedewerkers de cliënten zelf het eten aanbieden in plaats van het zorgteam bleek echt meerwaarde te hebben. De cliënten eten beter en zijn over het geheel genomen meer tevreden. Erg leuk om op deze manier vanuit onze rol als expert te zorgen voor een verbeterslag.”

 

Geclusterde consulten bij Domus Magnus

Sinds kort helpt Liza ook mee bij de opstart van onze dienstverlening bij nieuwe samenwerkingspartners. Met trots blikt ze terug op haar laatste project hierin. “Per 1 december werken we samen met Domus Magnus, een zorgorganisatie met 17 locaties in het land. Onze medici werken hier met een concept waarbij consulten worden geclusterd. Dit vraagt van een zorgorganisatie meer voorbereiding, maar helpt om medici en behandelaren effectiever in te zetten en zoveel mogelijk mensen specialistische zorg te kunnen bieden. Behandelaren hoeven dan niet meer voor een enkel consult naar locatie te komen en krijgen tussentijds minder cliëntvragen. In de ouderenzorg is deze werkwijze nog niet gebruikelijk, maar binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn goede ervaringen. Wij denken dat het een goede manier is om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden.”

 

Liza kijkt tevreden terug op het implementatieproces: “Ik ben trots op het team waarmee we deze implementatie hebben gedaan en op de flexibiliteit van Domus Magnus hierin. Deze werkwijze was voor hen nieuw. Het was een uitdaging om dit in korte tijd voor 17 locaties voor elkaar te krijgen. Tijdens de implementatie kom je er pas achter hoe zaken lopen in de praktijk. Dan moet je in staat zijn om mee te denken en mee te bewegen met de zorgorganisatie. Het leren kennen van de werkwijze en sleutelfiguren van Domus Magnus was essentieel. Dat is goed gelukt met de hulp van mijn collega’s van Novicare en het kernteam van Domus Magnus wat betrokken was bij de transitie. Ik ben blij met het resultaat, maar we zijn er nog niet. Alle locaties moeten op hetzelfde kwaliteitsniveau komen en blijven. Om dat te realiseren zijn er nu landelijk twee aanspreekpunten. Ook blijft het implementatieteam vanuit Novicare wat langer betrokken. Ik kijk terug op een mooie ervaring waar ik veel van heb geleerd. De verbeterpunten neem ik zeker mee naar de volgende implementaties!”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief