Nieuws

01 november 2023

Even voorstellen: directeur Wencke van der Meijden

Medio augustus is Wencke van der Meijden gestart in het directieteam. Ze heeft jarenlang zorgvernieuwingsprojecten geleid in binnen- en buitenland. Bij Novicare is ze verantwoordelijk voor alle initiatieven waarmee we toekomstbestendige behandelzorg breed mogelijk willen maken in de ouderenzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Wencke stelt zich in dit interview voor.

 

Wencke van der Meijden, directeur NovicareWencke kent de dynamiek in de zorgsector als geen ander: “Als adviseur bij een groot adviesbureau heb ik veel projecten mogen leiden binnen ziekenhuizen, GGZ-instellingen en de ouderenzorg. Eén doel stond altijd centraal: hoe kunnen we de zorg beter maken? Samen met behandelaren, verpleegkundigen en het management keken we steeds waar het beter kon. Iets dat ik erg herken bij alle collega’s binnen Novicare. We zijn echt in beweging en doen dat met elkaar. Samen geven we uiting aan onze missie om specialistische behandelzorg toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Ik ben trots dat ik daaraan mag bijdragen.”

 

Novicare is al jaren bezig met ontwikkelingen die bijdragen aan toekomstbestendige zorg. Soms geboren uit noodzaak of een uitdagende situatie waar een oplossing voor moet komen, maar minstens zo vaak vanuit een gezamenlijke ambitie om zorg verder te optimaliseren zodat we ook in de toekomst cliënten passende zorg kunnen geven. Wencke vertelt: “Het zijn uitdagende tijden en de budgetten staan onder druk. Bij de meer dan 45 instellingen waar Novicare nu werkzaam is, hebben we in de afgelopen jaren al veel ontwikkeld om behandelzorg zo in te richten dat we met dezelfde mensen het toenemend aantal cliënten kunnen helpen én de kwaliteit van zorg hoog houden. Denk dan bijvoorbeeld aan een vernieuwd proces om MDO’s te doen op indicatie, behandeling op afstand op een goede manier vormgeven en het anders organiseren van spoedzorg door middel van onze dagwaarneming, waarmee we de continuïteit voor ongeplande vraagstukken borgen én de hoeveelheid verstoringen uit de reguliere behandeling halen. Allemaal verbeteringen gericht op zoveel mogelijk cliënten toegang geven tot specialistische behandeling met behoud van kwaliteit én werkplezier.”

 

Toekomstbestendig behandelmodel

Wencke licht onze plannen voor 2024 toe: “We merken dat in deze uitdagende tijden alles in een stroomversnelling komt. We willen niet meer in kleine stappen vooruit, maar zijn op zoek naar structurele verbeteringen. En het mooie is, dat als je alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren bij elkaar brengt en in samenhang invoert, er ook echt een ander, toekomstbestendig behandelmodel naar voren komt. Die beweging in gang zetten, dat heeft onze aandacht in 2024 en dat doen we graag samen met onze samenwerkingspartners. Er staan al veel mooie projecten in de startblokken. Wilt u hier ook verder over praten, benader mij gerust!”

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief