Nieuws

01 februari 2022

Kosten omlaag door aandacht

Kees Stijnen, Manager beleid, kwaliteit en veiligheid CedrahCedrah is een woon- en zorgorganisatie die aan ouderen vanuit een reformatorisch identiteitsprofiel diensten verleent in Zeeland en Zuid-Holland. Manager beleid, kwaliteit en veiligheid Kees Stijnen kijkt tevreden terug op het tweede jaar samenwerking met Novicare. Sinds 1 januari verzorgt Novicare behandeldiensten op alweer de derde locatie van Cedrah.

 

Voordat Novicare aan de slag ging bij verzorgingshuis Beth San in Moerkapelle, huurde Cedrah voor deze locatie behandeldienst in bij een lokale partij. “Daarbij waren we sterk afhankelijk van de nogal fluctuerende capaciteit van die organisatie”, vertelt Kees Stijnen. Hij blikt terug op de toenmalige situatie: “De scope was primair gericht op het behandelen van cliënten waar dat echt nodig was. Daaromheen boden ze geen andere services.” Bij de keuze voor een nieuwe partner voor de behandeldienst, hebben we niet alleen naar de prijs gekeken, maar de kwaliteit speelde een minstens zo’n grote rol. De tarieven van Novicare lagen weliswaar hoger dan die van de lokale leveranciers, toch leverde de overstap per saldo een kostenbesparing op, aldus Stijnen. “We werken nu voor het volle tweede jaar samen. Per 1 april jongstleden werken de behandelaren van Novicare ook op onze locatie d’Amandelhof in Capelle aan den IJssel. En op 1 januari zijn we gestart bij een derde woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen. Het opvallende was dat we na de evaluatie van het eerste jaar bij Beth San zagen dat de kosten per dagdeel per cliënt waren gedaald.”

 

Stijnen heeft wel een verklaring voor die kostendaling. “Novicare biedt kwaliteit en kijkt naar het hele plaatje. Is er sprake van overbehandeling? Worden er teveel medicijnen toegediend? Door aandachtig hiernaar te kijken, konden veel kosten omlaag.”
Dat nu de totale behandeling bij Cedrah door één partij wordt verzorgd werkt volgens Stijnen erg fijn. “Zowel de logopedist, ergotherapeut, psycholoog, de verpleegkundig specialist, de specialist ouderengeneeskunde: ze zijn allemaal van één organisatie. Daardoor weten ze precies van elkaar wat er speelt en kunnen ze snel afstemmen. De lijntjes zijn kort en het is heel fijn om in één dossier te werken. Afspraken en behandelmethodes zijn hetzelfde en dat maakt de foutkans kleiner. Ik heb veel vertrouwen in de kwaliteit van Novicare. Er wordt echt tijd geïnvesteerd in een cliënt en dat werpt zijn vruchten af.”

 

Die positieve ervaring sluit volgens Stijnen aan bij de open relatie die er is om over het identiteitsgebonden profiel van Cedrah te communiceren. “Veel van onze cliënten hebben speciale verwachtingen en wensen. Het feit dat hier altijd met begrip en respect mee om wordt gegaan, maakt de samenwerking gewoon goed.”

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de ervaring van Cedrah contact op met Kees Stijnen via 088 – 587 00 50. Op www.cedrah.nl vindt u meer informatie over deze zorgorganisatie.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief