Nieuws

20 februari 2023

Novicare erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding tot SO

High five! De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten heeft criteria aangepast waardoor regionale behandeldiensten zoals Novicare en kleinschalige zorgorganisaties ook basisartsen kunnen opleiden tot specialist ouderengeneeskunde. We zijn voor onze regio Arnhem-Nijmegen inmiddels erkend als opleidingsinstelling. We zijn trots op de erkenning zelf, maar vooral ook op de samenwerking met onze samenwerkingspartners hierin. In het bijzonder Stichting RijnWaal Zorggroep en Stichting Samen Zorgen.

 

In de weg naar toekomstbestendige behandelzorg kunnen we veel bereiken als we de handen ineenslaan. Deze erkenning is daar een mooi resultaat van! Specialist ouderengeneeskunde en opleider Martijn Garretsen (rechts op foto) is blij met de erkenning: “Dat we nu ook bij kleinschalige woonzorginstellingen een aios kunnen opleiden, opent deuren. Voor andere VVT-instellingen in het land, maar ook voor zorginstellingen in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg.”

Highfive voor de erkenning van RGS

Samen sterk voor opleiden

Deze nieuwe werkwijze past bij de ontwikkeling waarbij kleinschalige woonzorginstellingen steeds vaker regionaal de samenwerking opzoeken. Een aantal samenwerkingspartners in onze regio Arnhem-Nijmegen deelden net als Novicare de wens om een opleidingsplek te bieden aan artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en trokken samen op in dit proces. Michel Hodes voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting RijnWaal Zorggroep vertelt: “We weten dat er te weinig dokters zijn en dan kun je twee dingen doen: gaan klagen of besluiten onderdeel van de oplossing te worden. We zijn één van de eersten die het creëren van een opleidingsplek gezamenlijk aanpakken, dat past bij ons. We beseffen dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. Dat zal ons best wat energie en tijd gaan kosten, maar uiteindelijk doe je dit voor het grotere doel: het toekomstbestendig houden van de ouderenzorg. Dat is in het belang van iedereen.” Ook Stichting Samen Zorgen werkte hierin nauw met ons samen. Directeur-bestuurder Jeanette Horlings-Koetje licht toe: “Deze samenwerking laat zien dat samen bouwen aan de toekomstbestendigheid van zorg soms ook om creativiteit vraagt. We zijn er trots op dat we deze opleidingsplek kunnen bieden; we weten als geen ander dat er veel te leren is bij een relatief kleine organisatie. Samenwerken is en blijft heel belangrijk in de keten van zorg, met deze stap bouwen we de samenwerking met Novicare en de collega zorgorganisaties weer verder uit.”

 

Omdat we de samenwerking binnen onze regio opzochten, vormt Novicare nu met onze samenwerkingspartners Stichting Rijnwaal Zorggroep, Stichting Samen Zorgen en onze andere partners in de regio (Zorgcentrum Anker, Aqua Viva, Zorgcentrum Huize Rosa, Malderburch Centrum voor Welzijn Wonen en Zorg) een opleidingseenheid. Novicare is als officieel erkende opleidingsinstelling bestuurlijk eindverantwoordelijk. Onze basisarts Belal Nasimi gaat via een opleidingsplek volgens deze constructie vanaf 1 maart de medische zorg verlenen aan de cliënten van Rijnwaal Zorggroep en Stichting Samen Zorgen.

 

Meer weten over opleiden bij Novicare? Je leest hierover op de pagina In opleiding bij Novicare.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief