Nieuws

13 mei 2024

Samen innoveren als antwoord op de toenemende zorgvraag

De jarenlange samenwerking tussen zorgorganisatie Joris Zorg en Novicare kenmerkt zich door een serie innovatieve ontwikkelingen om zorg en behandeling slimmer te organiseren. Zo was Joris Zorg één van de eerste zorgorganisaties die met het behandelmodel van Novicare in zee ging, is er gezamenlijk een efficiënter MDO-werkproces opgezet en wordt nu gewerkt aan het anders inrichten van de spoedzorg. Hoe kwam deze samenwerking tot stand en waarom werkt deze zo goed?

 

Angèle Wijnhoven, manager zorg & innovatie bij Joris Zorg

“Joris Zorg is groot in kleinschaligheid”, schetst Dianne Engels, zij was vanaf 2016 tot zomer 2023 bestuurder bij Joris Zorg. “We hebben alle takken van sport binnen de ouderenzorg in huis en geven dit relatief kleinschalig vorm samen met de omliggende gemeenschappen.” Angèle Wijnhoven, sinds ruim elf jaar manager zorg & innovatie bij Joris Zorg, vult aan: “Vanaf het moment dat ouderen een hulpvraag hebben op grond van hun ouderdom en de daarbij behorende aandoeningen, kunnen wij in beeld komen. En dat kan gaan om hulp in het huishouden, een zorgtrajectbegeleiding, zorg thuis en allerlei vormen van intramurale zorg.”

 

Joris Zorg beschikt over vijf woonzorgcentra, of zoals ze het zelf noemen: huizen, in de Brabantse Kempen. Ieder huis heeft zijn eigen sfeer en kenmerken, waarbij kleinschalig en waardevol leven centraal staat. Belangrijk is dat zowel de cliënt als de medewerker zich thuis voelt. Angèle Wijnhoven: “Wij bieden een combinatie van een warme, dorpse cultuur en tegelijkertijd de professionaliteit van een zichzelf serieus nemende zorgorganisatie. Ik denk dat we die professionaliteit mede te danken hebben aan Novicare: de juiste dingen doen en die juiste dingen ook júist doen, daar gaan we samen voor. En daarbij behouden we ons eigen karakter.”

 

Van verzorgingshuis naar verpleeghuis

In 2010 besloot Joris Zorg de samenwerking met Novicare aan te gaan. Waar de zorg eerst vooral werd verleend door huisartsen, ontstond destijds de wens om ook cliënten met complexere problematiek op te kunnen nemen en passende verpleeghuiszorg te kunnen bieden. De samenwerking begon klein: op woonzorgboerderij D’n Bolle Akker werd een specialist ouderengeneeskunde (SO) ingezet om gespecialiseerde zorg te bieden waar nodig. Een destijds unieke manier van werken, waarvoor geen blauwdruk klaarlag. Inmiddels wordt de multidisciplinaire behandelzorg van Novicare ingezet op vier van de vijf locaties van Joris Zorg en werken meerdere huisartsenpraktijken in de buurt succesvol volgens het model dat is ontwikkeld door de twee organisaties.

 

Dianne Engels: “Novicare is vanaf het allereerste moment nauw betrokken geweest bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden: wat is van de huisarts en wat ligt bij de SO? En hoe pak je die verdeling aan wanneer er ook andere behandelaren in het spel komen? Voor onszelf was het bovendien van groot belang om onze eigen medewerkers hier goed in mee te nemen. Zij waren gewend om in een verzorgingstehuis te werken, maar door de groeiende complexiteit van de problematiek verschoof de te verlenen zorg meer en meer naar verpleeghuislevel. Novicare ondersteunde ons hierbij. We boden opleidingen aan, werkten alle benodigde documenten en protocollen uit en richtten een stuurgroep op. Het is een intensieve, maar leuke zoektocht geweest die we samen aangingen en die nog altijd voortduurt.”

 

 

“We ontwikkelen samen continu manieren van werken die enerzijds bijdragen aan de kwaliteit van zorg en anderzijds helpen het werk behapbaar te houden voor de zorgteams én de behandelaren.”
– Angèle Wijnhoven, manager zorg & innovatie bij Joris Zorg

 

 

Dianne Engels, voormalig bestuurder bij Joris Zorg

Kwaliteit en duurzaamheid

Angèle Wijnhoven vertelt over de verschillende innovaties die Joris Zorg en Novicare in gezamenlijkheid hebben vormgegeven. “De samenwerking tussen huisartsen en een SO bij cliënten met een verpleeghuisindicatie, wat wij als één van de eerste organisaties in het land hebben uitgetest en tot op de dag van vandaag gebruiken. Het werken volgens stepped care, waarbij we écht zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. Het inzetten van slimme sensoren, waarmee we gemakkelijker cliënten op afstand kunnen volgen. Het efficiënter inrichten van het MDO-werkproces. Op dit moment zijn we bezig met het anders inrichten van de spoedzorg en werken we aan leefcirkels, waarbij we het beperken van de vrijheid van onze cliënten zoveel mogelijk willen voorkomen. We zijn continu bezig met het ontwikkelen van manieren van werken die enerzijds bijdragen aan de kwaliteit van zorg en anderzijds helpen het werk behapbaar te houden voor de zorgteams én de behandelaren.”

 

Samen toekomstbestendig

“Onze samenwerking voelt aan als een echt partnerschap”, vertelt Dianne Engels. Angèle Wijnhoven knikt instemmend en vult aan: “Naast dat we dat zo ervaren op bestuurlijk niveau, merken we het ook aan de behandelaren die vanuit Novicare werkzaam zijn bij ons. Ze voelen zich thuis en worden echt opgenomen in het team. Andersom kunnen onze medewerkers gebruikmaken en leren van hun expertise. We zijn twee verschillende organisaties en hebben ieder een eigen focus, maar we werken gelijkwaardig aan de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg. En dat maakt me enorm trots.” Dianne Engels: “Ik denk dat wij een aantal antwoorden in huis hebben om de enorme zorgvraag van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het puur specialistische model of enkel intramurale verpleeghuiszorg zijn beiden niet houdbaar, de oplossing schuilt in een combinatie waarbij ook gemeenschappen betrokken worden. En dat hebben wij niet enkel op papier, maar ook zeker in de praktijk uitgewerkt.”

 

Over Joris Zorg

Joris Zorg is een kleinschalige, persoonlijke zorgorganisatie voor ouderen in de regio van Oirschot en Eersel.  Vanaf het moment dat ouderen een hulpvraag hebben op grond van hun ouderdom en de daarbij behorende aandoeningen, kunnen zij in beeld komen. Dat kan gaan om hulp in het huishouden, een zorgtrajectbegeleiding, zorg thuis en allerlei vormen van intramurale zorg. Elke dag zetten 520 gepassioneerde medewerkers en 200 gedreven vrijwilligers zich namens Joris Zorg in om 700 cliënten thuis of op een van de locaties te ondersteunen met positieve zorg.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief