Nieuws

19 april 2021

Samenwerking ONUe voorkomt doorverwijzing ouderen naar ziekenhuis

ONUe, het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn, is een sterk groeiend netwerk van specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ-psychologen die werken bij verschillende organisaties in Utrecht. Zij behandelen cliënten in de eerste lijn in aan­vulling op huisartsgeneeskundige zorg. Novicare is vanaf de start in 2019 onderdeel van dit netwerk en is trots op wat er inmiddels is bereikt.

 

Uit de tevredenheidsmetingen over de eerste anderhalf jaar van het bestaan van ONUe blijkt dat huisartsen in 55% van de gevallen hun patiënten met complexe problematiek niet meer doorverwijzen naar andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen, GGZ of verpleeghuizen. Zij schakelen via ONUe specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen in. Voor cliënten is dat prettig: zij kunnen in behandeling blijven bij hun vertrouwde huisarts en langer thuis blijven wonen. Met de toetreding van twee nieuwe partijen op 13 april gaat ONUe nu ook in andere regio’s met dit succesvolle concept aan de slag.

 

CorineLagemaat_voorONUeCorine Lagemaat is GZ-psycholoog bij Novicare en krijgt via ONUe regelmatig verzoeken van huisartsen en SO’s voor diagnostiek of behandeling. Naast ouderen met cognitieve achteruitgang, ziet ze bijvoorbeeld ook ouderen met angst­problemen. “Soms stel ik alleen de diagnose en in andere gevallen behandel ik de cliënt zelf. In de huidige generatie ouderen zie ik regelmatig ouderen die een kwetsbare jeugd hebben gehad, maar hier nog weinig over heb­ben kunnen of mogen praten waardoor angsten zich verder hebben ontwikkeld of zich hebben ‘opgeslagen’ in het lijf. Specifieke kennis van ouderen is soms net datgene wat nodig is om het verschil te kunnen maken voor een cliënt.” aldus Corine.

 

ONUe vormt één centraal aanspreekpunt voor huisartsen en andere zorg­verleners. Op www.ONUe.nl leest u meer over dit netwerk en vindt u een overzicht van de aangesloten specialisten.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief