Nieuws

25 januari 2023

Taakherschikking: schuren, slijpen en daarna de vruchten plukken

De ene medisch behandelaar is er enthousiast over, de andere ervaart het soms als spannend of ingewikkeld: taakherschikking. Specialist ouderengeneeskunde (SO) Marelle van Bommel en verpleegkundig specialist (VS) Hilde van Bree herkennen zich hierin. Ruim tien jaar geleden zette Novicare de eerste stappen richting taakherschikking, vanaf het allereerste moment waren zij hierbij betrokken. En na een periode van pionieren, ontwikkelen én wennen, plukken ze er nu de vruchten van. Ze gingen in gesprek over hun ervaringen.

Jullie hebben inmiddels jaren ervaring met het herschikken van taken tussen een SO en VS. Wat was de aanleiding om deze ontdekkingstocht zo’n tien jaar geleden te starten?

Hilde: “Er is al een flinke tijd een tekort aan medisch behandelaren. We moeten meer werk verrichten met minder handen. Dan is het belangrijk dat je zoekt naar slimme oplossingen om de zorg efficiënter in te richten. Taakherschikking is een manier om dat te doen. In dit geval worden er taken die van oudsher bij de SO liggen, overgenomen door de VS. Hierdoor kan de SO meer tijd besteden aan de complexere casussen. Zo zetten we ieders expertise optimaal in, wat leidt tot betere zorg voor de cliënten.”
Marelle: “Dat klopt helemaal. Maar het herschikken van taken van de SO naar de VS is bij Novicare ook zeker ontstaan vanuit het oogpunt van kwaliteit. Door een behandelaar met een verpleegkundige achtergrond in te zetten, konden we onze samenwerkingspartners iets anders bieden dan de reguliere zorg door een SO, die vooral medisch georiënteerd is. Een VS sluit in sommige gevallen net wat beter aan bij de dagelijkse praktijk van de zorgmedewerkers en cliënten waardoor het contact als laagdrempeliger kan worden ervaren. Inzet van een verpleegkundig specialist brengt dus voordelen met zich mee.”

 

Quote SO Marelle van Bommel en VS Hilde van Bree

Hoe maken jullie taakherschikking tot een succes?

Hilde: “Duidelijkheid en goede onderlinge afspraken zijn een belangrijke voorwaarde voor het slagen van taakherschikking. Daarom hebben we in een kader en een begeleidingsplan gedefinieerd wie welke rol en welke verantwoordelijkheid heeft. Daar staat bijvoorbeeld in beschreven welke taken ik als VS zelfstandig kan uitvoeren en wanneer ik in overleg ga met de SO. Dat werkt heel prettig. Verder heeft Novicare een competentiescan die beschrijft welke competenties de VS moet hebben om goed en veilig te kunnen werken. Sinds medio 2022 werken we met een ondersteunend scholingsprogramma voor de VS, dat aansluit bij deze competentiescan. En natuurlijk overleggen we regelmatig met elkaar, op vaste momenten en tussendoor.”
Marelle: “Wat ook bijdraagt aan het succes is een goed inwerkprogramma en dat we een vast koppel vormen van een SO en VS. Wanneer een VS bij ons in dienst komt, helpen jij en je collega’s van de vakgroep de nieuwe VS zich te bekwamen in de breedte van ons vak. SO’s hebben allemaal dezelfde basisopleiding gedaan, VS’en niet. Ze hebben dus, afhankelijk van hun achtergrond, soms een intensief inwerkprogramma nodig om ingezet te kunnen worden in de ouderenzorg. Ons scholingsprogramma helpt daar goed bij. Omdat ik samen met een VS een vast koppel vorm, gaan we zo’n proces samen aan. Het is leuk om te zien hoe een VS zich bekwaamt in mijn en ons vak. En die VS met een ander expertisegebied? Die bekijkt zaken soms net vanuit een andere invalshoek. Dat maakt het voor mij ook interessant.”

 

 

“Het succes van taakherschikking? Duidelijkheid, goede afspraken en dat je het proces samen aangaat.”
– Specialist ouderengeneeskunde Marelle van Bommel en verpleegkundig specialist Hilde van Bree

 

 

Taken herschikken betekent nieuwe taken erbij krijgen of juist taken afstaan. Was dat wennen voor je?

Marelle: “Ik heb enorm moeten wennen. Mijn eerste samenwerking volgens dit principe was met een VS die al snel heel zelfstandig aan het werk ging. Dan vroeg ik me weleens af ‘mis ik iets, gaat het wel goed?’. Ik heb me altijd al heel betrokken gevoeld bij ‘mijn’ cliënten en als je dan een stuk controle moet loslaten, is dat best moeilijk. Het was in het begin een zoektocht waarin we elkaar en onze samenwerking moesten leren kennen. Maar inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en ben ik heel positief over taakherschikking. Ik heb veel vertrouwen in het functioneren en de deskundigheid van de VS’en met wie ik samenwerk en zie dat het heel veel oplevert.”
Hilde: “Het medisch domein was voor mij niet nieuw omdat ik hiervoor altijd werkzaam ben geweest in de huisartsenzorg, maar ik merkte wel dat anderen moesten wennen aan de nieuwe rol van de VS. De afgelopen jaren heeft de VS een duidelijkere plek gekregen in de gezondheidszorg. Tien jaar geleden moesten verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook cliënten en hun familie nog erg wennen aan onze nieuwe rol. Ik heb in die eerste jaren echt een stuk leiderschap moeten laten zien, dat was best uitdagend. Nu is dat helemaal weg. De vraag ‘waar is de arts?’ krijg ik niet meer. Het is voor iedereen nu duidelijk dat ik de regiebehandelaar ben op de afdeling.”
Marelle: “Dat herken ik. Het moet voor de cliënt en familie duidelijk zijn dat de VS de behandelaar is en niet een willekeurige verpleegkundige die wat taken komt uitvoeren. Dat zit wel goed nu. Zelf vond ik het lastig – en ik weet dat meer SO’s dat hebben – dat ik een tijdje geen eigen cliënten had. Gelukkig hebben we de ruimte om een eigen invulling te geven aan taakherschikking, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Daardoor heb ik nu weer een eigen afdeling. Naast dat het contact met cliënten voor mij belangrijk is, is het ook voor mijn rol als medisch leider bij twee zorginstellingen nuttig. Ik krijg zo goed mee wat er speelt.”

 

Welke voordelen van taakherschikking ervaren jullie verder in je werk?

Hilde: “Ik vind het heel fijn dat ik in de hele breedte van mijn vak word ingezet. Dat ik verantwoordelijkheid krijg en regievoering mag dragen. Ik ben blij dat er nu zulke heldere afspraken zijn over de samenwerking tussen de SO en VS en daarbij dat de SO altijd heel dicht bij mij is geweest gedurende het proces. En dat is nog steeds zo, het is echt mijn maatje met wie ik altijd laagdrempelig kan sparren en overleggen. En als ‘mijn’ SO even niet bereikbaar is, dan bel ik gewoon één van de andere SO’s op. Zo heb ik Marelle ook weleens om hulp gevraagd. Ondersteuning is nooit ver weg, dat voelt heel veilig.”
Marelle: “Naast dat ik het samenwerken met een VS erg leuk vind, levert het de zorg veel op. Doordat een VS de rol van regiebehandelaar heeft, word ik als SO ingeschakeld voor de hoogcomplexe vragen. Daar waar ik echt nodig ben. Dat maakt het werk niet altijd makkelijk, maar wel uitdagend en leuk. In de afgelopen 10 jaar heb ik gezien dat we daardoor met betrekkelijk weinig SO’s veilige zorg en kwalitatief goede behandeling kunnen blijven leveren. Dat is een groot voordeel.”

 

Meer weten over hoe wij taakherschikking in de praktijk brengen? Neem dan eens een kijkje in onze keuken. Je bent van harte welkom voor een goed gesprek of een praktijkbezoek. 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief