Nieuws

10 november 2020

Veilig zorg verlenen tijdens Corona

Tijdens de eerste golf van COVID-19 lag in de verpleeghuizen de prioriteit met name op de medische zorg voor cliënten die besmet waren met Corona. De reguliere zorg moest grotendeels worden afgeschaald of op afstand. Gelukkig kan tijdens de tweede golf de reguliere zorg grotendeels doorgaan, weliswaar soms in aangepaste vorm. Helaas merken ook wij dat de druk in de ouderenzorg hoog is; onze behandelaren en de zorgmedewerkers worden namelijk extra belast met de zorg voor patiënten met COVID-19. Daarom doen wij er alles aan om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Wij volgen de richtlijnen op van RIVM en onze beroepsgroep Verenso en via webinars houden wij onze behandelaren op de hoogte van alle ontwikkelingen en maatregelen. Onze behandelaren hebben de beschikking over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zij weten hoe ze om moeten gaan met besmettingen, zowel bij de cliënt als bij henzelf of een collega.

 

Ook in deze tijd blijft voor ons de zorg voor onze cliënten voorop staan: hoe zorgen we er samen met onze samenwerkingspartners voor dat we zo lang en veilig mogelijk zorg kunnen verlenen? Want dat is wat de cliënt nodig heeft. Tijdens de eerste golf hebben wij ervaring opgedaan met ‘Blended care’. Hierbij combineer je ‘live’ behandeling van cliënten thuis of op de afdeling met behandeling op afstand, via digitale tools. We hebben in de praktijk mogen ervaren dat artsenvisites en het MDO met cliënt, familie en zorg zich daar vaak goed voor lenen. Om Corona ook in de tweede golf het hoofd te kunnen bieden is behandeling op afstand weer meer urgent geworden. We zijn dan ook blij dat wij na de eerste golf van COVID-19 door zijn gegaan met deze ontwikkelingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu snel kunnen schakelen en blended care steeds meer aan het integreren zijn bij onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij ook in deze bijzondere tijd onze groeiende groep cliënten blijven behandelen.

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief