Nieuws

02 november 2023

“Samen iets achterlaten voor de zorgprofessional van de toekomst.”

Geboren voor de afwisseling pakte basisarts Romy Dockx in haar ruim tweejarige loopbaan bij Novicare meerdere dingen aan. Zoals een onderzoek naar het door ons ontwikkelde urgentieclassificatiemodel voor medische spoedzorg in de ouderenzorg. Is het model valide en helpt het om betere zorg te leveren? De resultaten zijn veelbelovend.

 

Romy Dockx, basisarts NovicareBasisarts Romy Dockx leerde Novicare kennen tijdens een kortdurend coschap voor haar studie geneeskunde. “Mijn semistage van 5 maanden deed ik ook bij Novicare. Ik wilde deze invullen op een plek die ik interessant vind en waar ik me goed voel” vertelt Romy. “Ik mocht meekijken met hoe je geneeskunde bekostigt en duurzaam houdt. Erg interessant en het motiveerde me zelfs om de masteropleiding in Health Economics and Management te doen. Dit was goed te combineren met een parttime baan bij Novicare waar ik meewerkte in projecten om behandelaren te ontlasten en effectiever hun werk te kunnen doen. Als lid van wat we toen het EHBO-team noemden, heb ik bijgedragen aan de verbetering van het proces voor eerste hulp bij opnames en voerde ik diagnoses en donorregistratie in het ECD in. Uiteindelijk heeft zich dit binnen Novicare verder ontwikkeld tot een professioneel medisch secretariaat dat alle behandelaren helpt bij triage, het plannen van zorg, voorbereiden van opnames en andere administratieve ondersteuning. Inmiddels ben ik ook weer als basisarts betrokken bij de cliëntenzorg. Ik vind het belangrijk om, ongeacht mijn rol, daar verbinding mee te houden.”

 

Een betrouwbaar en valide model voor spoedzorg

Romy was ook betrokken bij de toetsing van het urgentieclassificatiemodel waarmee we de spoedzorg in de ouderenzorg efficiënter en uniformer, maar nog altijd kwalitatief goed en veilig kunnen organiseren. “Twee onafhankelijk artsen analyseerden telefoontjes met spoedvragen die gedurende één maand overdag binnenkwamen bij ons dagwaarnemingsteam. Die legden we naast het urgentieclassificatiemodel: welke urgentie van het model koppelen zij aan de vragen en zouden ze een andere beslissing genomen hebben? Het model bleek betrouwbaar en valide. Ook zagen we dat voor slechts 1% van de spoedvragen medische ondersteuning binnen een kort tijdsbestek noodzakelijk was, en dat die hulp dusdanig snel aanwezig moest zijn dat een ambulance dan de beste optie is. Voor de overige vragen volstond een telefonisch consult of een aanwezigheid binnen een uur. Als we daar landelijk de aanrijtijd voor spoedzorg op aanpassen kan één dienstdoende arts een grotere geografische afstand dekken. Welke mogelijkheden ontstaan er als we ook nog regionaal zouden samenwerken? Enorm interessant!”

 

Voorwaarde voor succes

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van het model is dat het medisch beleid zo concreet mogelijk vermeld staat in het cliëntdossier en in één oogopslag zichtbaar is. “Verbetering is altijd mogelijk” licht Romy toe. “Een uniform gebruik van het medisch beleid zorgt ervoor dat behandelaren goed onderbouwd richting de cliënt gaan, er geen kostbare tijd verloren gaat aan het verzamelen van informatie en er geen ongewenste zorg wordt ingezet. Soms kan een medisch behandelaar zelfs alvast zorg op afstand verlenen. We hebben hierover een aantal adviezen gegeven wat Novicare-breed wordt opgepakt.”

 

Analyse van spoedzorg tijdens ANW

De betrouwbaarheid en gebruik van het urgentieclassificatiemodel hebben we wetenschappelijk onderzocht in samenwerking met Daisy Janssen, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. De uitkomsten hiervan gaan we delen in een wetenschappelijk artikel. Ondertussen vervolgen we ons project. Zouden de conclusies van het onderzoek ook gelden voor spoedzorg in avond-, nacht- en weekenduren (ANW)? Romy vertelt: “We bekijken op dit moment hoe en met welke partij we deze gegevens het beste kunnen achterhalen. Ook voor de ANW streven we naar een valide en betrouwbaar beeld op basis waarvan we aanbevelingen kunnen doen. Mogelijk kunnen we de visie op medische spoedzorg in de ouderenzorg vernieuwen en het duurzamer maken voor de toekomst. Dat is hard nodig met de toenemende zorgvraag en de krapte in het aantal beschikbare behandelaren.” Novicare heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven opgestart die bijdragen aan de duurzaamheid van de ouderenzorg. “Ik hoop dat we daarmee iets achterlaten voor de zorgprofessionals die aan de zorgvraag moeten voldoen tijdens die hoogste piek in de vergrijzing. Dat zij kwalitatief goede zorg kunnen verlenen op een manier die voor de behandelaar en de cliënt prettig is.”

 

Lees ook

Eind 2021 deed de expertgroep medisch-generalistische zorg, waar onze SO Nancy Lenaerts lid van is, acht aanbevelingen aan de Directeur Generaal Langdurige Zorg om de medisch-generalistische zorg toekomstbestendig te maken. Het urgentieclassificatiemodel is een resultaat van een van deze aanbevelingen: onderbouw aanrijtijden en bereikbaarheid van de zorg in de Avond- Nacht- en Weekenduren. Je leest het artikel hier: Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg

 

Meer nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief